Pitanja i odgovori

1. Koje jezike mogu da učim u školi Mediter?

1.1 U našoj školi mo
žete pohađati tečajeve engleskog i nemačkog jezika, nastavu mogu pohađati deca (od 4 godine) i odrasli.

2. Koliko traju tečajevi?

2.1 Nastava za decu traje 9 meseci, a za odrasle od 5 - 10 u zavisnosti od nivoa.

3. Kada se vrši upis?

3.1 Upis za decu vrši se svakog avgusta i septembra. Upis za odrasle za prolećni semestar u januaru i februaru, a za jesenji semestar u avgustu i septembru.

4.  Gde se održavaju časovi?

4.1 Časovi se održavaju isključivo u prostorijama škola (u Luke Vojvodića 8 i Milana Jovanovića 16).

5. Ko su predavači/profesori?

5.1 Svi profesori u školi Mediter su diplomirani profesori Filološkog fakulteta, pored odgovarajuće diplome odlikuje ih visoka motivisanost i veliko iskustvo.

6. Kakvo testiranje se obavlja pri upisu?

6.1 Za sve polaznike koji u školu dođu prvi put obavezno je usmeno i pismeno testiranje kao i kratke konsultacije i razgovor sa profesorom. Prioritet je da svaki polaznik bude u odgovarajućoj grupi, u adekvatnoj selekciji polaznika po znanju i uzrastu.

7. Da li i potpuni početnici mogu da se upišu?

7.1 Da, naravno, potpuni početnici ne polažu test, i kreću sa učenjem jezika od starta.

8. Koliko polaznika ima u grupi?

8.1 U grupama za predškolce maksimalni broj polaznika je 6, a u svim ostalim grupama je 8. lako je ovo maksimalni broj polaznika, u školi Mediter se često dešava da grupe imaju samo 2,3 ili 4 polaznika.

9. Da li se nadoknađuju propušteni časovi?

9.1 Za svaki čas koji  otkaže škola ili profesor obavezne su nadoknade, dok škola nije dužna da nadoknađuje nastavu koju polaznik individualno propusti. Ipak, radi boljeg savladavanja gradiva, svi profesori održavaju konsultacije za đake kojima je ona neophodna.

10. Da li dobijam udžbenike?

10.1 Ne, udžbenici ne ulaze u cenu tečaja.

11. Koliko ću znanje imati nakon tečaja?

11.1 Na ovo pitanje odgovor možete dati isključivo i jedino sami. Profesori u školi ulažu napore i trud da predavanja budu kvalitetna i na visokom nivou, ali od Vašeg truda zavisi koliki stepen znanja ćete imati nakon tečaja.

12. Da li polaznici imaju domaće zadatke?

12.1 Pravilo škole je da svi polaznici od onih najmlađih do najstarijih moraju imati domaće zadatke na svakom času.

13.Kako se plaćaju tečajevi?

13.1 Plaćanje tečaja se vrši u mesečnim ratama, obezbeđeni su i određeni propusti za više polaznika iz iste porodice, za polaznike koji upisuju više jezika tj tečajeva.Ti specijalni popusti iznose od 10-20%.

14. Kada se vrše plaćanja?

14.1 Plaćanja se vrše mesečno, deca u toku jedne školske godine imaju 9 rata, dok odrasli od 5-10 rata u zavisnosti od trajanja tečaja tj. nivoa. Rate se uplaćuju na početku meseca, kako je naglašeno u Pravilniku škole, do 5. u mesecu.

15. Šta ako polaznik iz objektivnih razloga mora da prekine nastavu?

15.1 Ukoliko polaznik prekine nastavu iz bilo kojih razloga nije dužan da plati preostale rate. Međutim polaznici su u obavezi da plate rate za sve mesece za koje su pohađali nastavu.

16. Šta se dešava ako kasnim sa uplatom?

16.1 Škola Mediter naglašava i posebno ističe da je za kvalitetno i profesionalno poslovanje, jako bitno da polaznici svoje rate izmiruju uredno i na vreme, u periodu predviđenom za to kako ne bi ugrožavali kvalitet nastave i celokupan rad škole.
 

Back to Top