Engleski za osnovce

Najbrojniju grupu naših polaznika od osnivanja škole do danas čine upravo deca uzrasta od 7 -14 , odnosno 18 godina. U ovom uzrastu posebna pažnja se pridaje savladavanju sva četiri aspekta jezika: govoru, pisanju, čitanju i razumevanju.

Profesori škole vode računa o svakom učenku posebno, njegovom individualnom napretku i uspehu. Redovno se organizuju i konsultacije za učenik koji neki deo nastave propuste ili nisu u mogućnosti da savladaju.

Nastava se održava dva puta nedeljno po 50 minuta u grupama od 2-6 polaznika. Sve grupe imaju fond od 72 časa od septembra do juna. Upis se vrši svakog avgusta i septembra, kao i besplatno testiranje i procena odgovarajućeg nivoa znanja. Na kraju školske godine, učenici polažu završne ispite čime stiču pravo na dobijanje sertifikata.

Svim đacima na raspolaganju je i školska biblioteka sa preko 600 naslova. Kako i deca najmlađeg uzrasta, tako i deca školskog uzrasta u velikom procentu ( 90% ) nastavljaju sa tečajevima svakog septembra.

Back to Top