Engleski za srednjoškolce

Najbitiniji cilj i prioritet naše škole jeste edukacija dece od njihovog najranijeg uzrasta do završavanja srednje škole ili upisa na fakultet. Većina naših đaka počinje sa učenjem engleskog jezika od najranijeg uzrasta. Oni nastavljaju da usavršavaju svoje znanje i tokom srednje škole. Upravo ta pretpostavka jeste motiv naše škole – da svi naši učenici u ovom periodu dobiju odgovarajuće znanje i pripreme se za polaganje jednog od Cambridge ispita - FCE ( B2 viši 1 nivo ) ili CAE ( C1 viši 2 nivo ).

Svi oni koji žele da nastave sa tečajevima opšteg engleskog, nastavljaju da pohađaju nastavu dva puta nedeljno po 50 minuta od septembra do juna.
 

Back to Top